Escape เลย
A213ef42 e494 4427 bcc7 db5728adc990 1920

บากู

อาเซอร์ไบจาน

บากู เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจาน เป็นเมืองเก่าที่อุดมและมีรากเหง้าในอดีตจากชาวเปอร์เซียไปจนถึงการถูกยึดครองจากโซเวียต เมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซอร์ไบจาน ที่ซึ่งโรงละครโรงแห่งแรกได้ถูกสร้างขึ้น มีการเล่นอุปรากรครั้งแรก และมีห้องสมุดแห่งแรก เมืองนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็น"เมืองแห่งลม" ด้วยที่มีพระราชวังแห่งเชียร์วันชะส์ และ เมเดิน ทาวเวอร์ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้อยู่ในรายการของยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก แซนด์สโตน พาเลซ คอมเพล็กซ์ เป็นสิ่งที่ให้เห็นหลงเหลืออยู่จากราชวงศ์ที่เคยปกครองทางทิศตะวันออกเฉียงของอาเซอร์ไบจันในยุคกลาง รื่นรมย์ยามราตรีที่เฟลม ทาวเวอร์ส เพื่อการชมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ และตรึงใจไปกับแสงสีของบลู-กลาส-สกายสแครปเปอร์ส

จุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ