Escape เลย
9c8d47cd 6257 4197 b1d1 c29b6ea84f82 1920

อูลานบาตาร์

มองโกเลีย

เนื่องด้วยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แผ่ขยาย อูลานบาตาร์จึงมีการเจริญเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็ว มีการจราจรที่คล่องตัว และความบันเทิงที่หลากหลาย ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมหานคร! คุณยังคงได้รับประสบการณ์ที่เป็นแก่นสารของมองโกเลียผ่านพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ อนุสรณ์และอนุสาวรีย์ของเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา รวมถึงความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมที่แผ่ไพศาลทั่วเมืองนี้ หากคุณปรารถนาที่จะกลับไปหาความสะดวกสบายของชีวิตสมัยใหม่ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกหรูหรา อูลานบาตาร์จะมอบสิ่งเหล่านั้นให้คุณมากกว่าที่คิด

จุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ