Escape เลย
2a654807 6889 41fe 86d6 653f9800c4f7 1920

วินนิเพ็ก

แคนาดา

แต่ก่อนนั้นถูกขนามนามว่า “เมืองร้างที่ถูกแช่แข็ง” ปัจจุบันนี้ วินนิเพ็กเป็นที่รู้จักในนามของเมืองที่ต้องไปเยือนด้วยสิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีเทศกาลพิเศษขนาดใหญ่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี มีพิพิธภัณฑ์แมนิโทบาที่ทันสมัย และห้องแสดงงานศิลป์มากมาย คุณจะได้ถ่ายภาพที่ฟอร์กส จุดนัดพบสาธารณะที่เป็นที่นิยมที่สุดของวินนิเพ็ก ตั้งอยู่ในตัวเมือง ซึ่งประดับตกแต่งด้วยตลาดขายอาหาร ร้านค้า และสถานที่พิเศษอื่น ๆ เราแน่ใจว่าคุณจะได้รับความบันเทิงอย่างเต็มที่ที่สุด!