ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Bitmap

ต่อไปนี้คือข้อกำหนดและเงื่อนไข (T&C) และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับคุณในฐานะผู้ใช้ของ SWEETESCAPE เมื่อคุณทำการจองบน SWEETESCAPE เรียบร้อยแล้ว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างอย่างแจ่มแจ้ง นอกจากนี้ บริษัท SWEETESCAPE USA Ltd บริษัทSWEETESCAPE Pte Ltd และบริษัทย่อย/ พันธมิตรซึ่งเรียกรวมกันว่า SWEETESCAPE ยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ในบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย

ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในอนาคตอาจแตกต่างจากข้อกำหนดที่ใช้ในปัจจุบัน โดย SWEETESCAPE ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ

1. ภาพรวม

SWEETESCAPE ให้บริการบนอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.SWEETESCAPE.com (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจองบริการถ่ายภาพในหลากหลายเมืองทั่วโลกได้โดยการเลือกช่างภาพ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และควบคุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลทั้งหมดโดย SWEETESCAPE ซึ่งรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วย เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

2. การรวบรวมข้อมูล

SWEETESCAPE จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณ ประสบการณ์การเดินทางในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงชื่อและอีเมล ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลประชากร เช่น อายุและเพศของคุณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่คุณ เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คุณทราบ และเพื่อทำธุรกรรมการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์

SWEETESCAPE ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ คุกกี้ได้รับมอบหมายให้แก่คุณโดยเฉพาะ และสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ส่งคุกกี้ให้คุณเท่านั้น

หนึ่งในจุดประสงค์หลักของการใช้คุกกี้ คือ เพื่อมอบคุณลักษณะที่สะดวกสบายเพื่อประหยัดเวลาให้แก่คุณ จุดประสงค์ของคุกกี้ คือ เพื่อแจ้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าคุณได้กลับมายังหน้าใดหน้าหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากคุณต้องการ

SWEETESCAPE เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงไอพีแอดเดรส ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน เวลาที่เข้าถึง และที่อยู่เว็บไซต์ที่ส่งต่อคุณมายังเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการดำเนินการให้บริการ เพื่อรักษาคุณภาพของบริการ และเพื่อให้สถิติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เมื่อใช้เว็บไซต์ของ SWEETESCAPE ถือว่าคุณตกลงอนุญาตให้ SWEETESCAPE รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปขาย หรือมอบให้แก่บริการ/ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ SWEETESCAPE

SWEETESCAPE ขอแนะนำให้คุณทบทวนคำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเลือกที่จะลิงก์ต่อไปจากเว็บไซต์ของ SWEETESCAPE เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้รวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร SWEETESCAPE ไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่อยู่นอกเหนือเว็บไซต์ของเรา

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

SWEETESCAPE รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินงานเว็บไซต์ และให้บริการตามที่คุณขอ นอกจากนี้ SWEETESCAPE อาจใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ SWEETESCAPE และบริษัทในเครือมีให้บริการ SWEETESCAPE ไม่ขายหรือให้เช่ารายชื่อลูกค้าของเราแก่บุคคลที่สาม SWEETESCAPE อาจติดตามเว็บไซต์และหน้าที่ผู้ใช้ของเราเยี่ยมชมภายใน SWEETESCAPE เพื่อดูว่าบริการใดของ SWEETESCAPE ได้รับความนิยมมากที่สุด ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อมอบเนื้อหาและโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงภายในเว็บไซต์ของ SWEETESCAPE ให้แก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าพวกเขามีความสนใจเฉพาะด้าน

SWEETESCAPE จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ: (ก) ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อทำตามกระบวนการทางกฎหมายที่ SWEETESCAPE หรือเว็บไซต์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (ข) คุ้มครองและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ SWEETESCAPE และ (ค) กระทำการภายใต้พฤติการณ์ที่เร่งด่วนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ SWEETESCAPE หรือของสาธารณชน

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

SWEETESCAPE คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองโดยการเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL)

5. อีเมลและโปรโมชั่นต่างๆ

SWEETESCAPE จะติดต่อคุณผ่านทางอีเมล การแจ้งเตือน SMS หรือวิธีการอื่นๆ เป็นครั้งคราว เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงโปรโมชั่นพิเศษหรือข่าวสารเกี่ยวกับ SWEETESCAPE แต่เมื่อใช้บริการนี้แล้ว ถือว่าคุณตกลงที่จะสมัครรับอีเมลและข้อความเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเวลาโดยการคลิกปุ่มยกเลิกการสมัครของเราบริเวณด้านล่างสุดของอีเมล หรือโดยการติดต่อทีมช่วยเหลือของเรา

6. การเลือกไม่รับข้อมูลและยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้โอกาสคุณได้เลือกที่จะไม่รับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลบางประการ ผู้ใช้สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารใดๆ หรือทั้งหมดจาก SWEETESCAPE ได้ โดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน “ข้อมูลติดต่อ” ของนโยบายฉบับนี้

7. ลิขสิทธิ์

SWEETESCAPE และคุณในฐานะลูกค้าของเราจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพที่มาจากการถ่ายภาพของคุณ ช่างภาพไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เมื่อใช้บริการของ SWEETESCAPE ถือว่าคุณตกลงอนุญาตให้ SWEETESCAPE ใช้ภาพถ่ายจากการถ่ายภาพดังกล่าวตามดุลพินิจของเราบนสื่อที่ SWEETESCAPE เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงบล็อก บัญชีอินสตาแกรม โฮมเพจ และแอพพลิเคชั่นของ SWEETESCAPE

คุณรับทราบว่า SWEETESCAPE จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทั้งหมดที่ SWEETESCAPE ได้สร้างสรรค์และผลิตขึ้น และเราสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายเหล่านี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจของ SWEETESCAPE ดังนั้น คุณจึงตกลงยินยอมให้ SWEETESCAPE เผยแพร่ แสดง หรือใช้ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่ผลิตโดย SWEETESCAPE เพื่อผลประโยชน์ของ SWEETESCAPE (เช่น บทบรรณาธิการและนิทรรศการ) และละเว้นสิทธิทั้งหมดในการเรียกร้องผลกำไรหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ดังกล่าว ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

อย่างไรก็ดี SWEETESCAPE จะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ใช้ภาพของคุณบนสื่อภายนอกที่ SWEETESCAPE ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ คุณตกลงที่จะปลดเปลื้องความรับผิดทั้งหมดให้แก่ SWEETESCAPE และช่างภาพที่เกี่ยวข้องต่อการหมิ่นประมาท การรุกรานความเป็นส่วนตัว และมูลฟ้องทั้งหมดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย การสร้างสรรค์ภาพถ่าย และการใช้ภาพถ่าย คุณ หรือทรัพย์สินของคุณ ซึ่งรวมถึงความรับผิดใดๆ ในการดัดแปลงภาพถ่าย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการสร้างสรรค์ ปรับแต่ง หรือใช้ภาพถ่ายในภายหลัง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามโดยไม่จำกัด

8. ช่วงเวลาในการจอง

SWEETESCAPE ทำหน้าที่เป็นระบบการจองสำหรับช่างภาพ เมื่อทำการจองช่างภาพ เช่น ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 นาฬิกา ช่างภาพจะมีเวลาให้คุณในช่วง 2 ชั่วโมงนี้เท่านั้น หากคุณเลือกที่จะเดินทางจากจุด ก ไปยังจุด ข เวลาในการเดินทางก็จะนับเป็นส่วนหนึ่งของการจอง 2 ชั่วโมงนี้ด้วย หากคุณมาถ่ายภาพสาย ช่วงเวลาดังกล่าวก็จะถูกหักออกจากการถ่ายภาพ 2 ชั่วโมงเช่นกัน

9. Tax

Photoshoots in Indonesia will be subject to 10% Value Added Tax

10. ช่วงเวลาในการปรับแต่งภาพ

สูงสุด 3 วันทำการหลังการถ่ายภาพ

11. การปรับแต่ง

ทีมงานปรับแต่งภาพของ SWEETESCAPE จะปรับแต่งภาพทั้งหมดที่เรามอบให้คุณ คุณสามารถเลือกและดาวน์โหลดภาพที่ได้รับการปรับแต่งแล้วได้สูงสุด 40 ภาพ เราปรับแต่งความสว่างและสีสัน แต่เราไม่ใช้เทคนิค photoshop กับภาพถ่ายเพื่อทำให้ผู้คนดูผอมลงหรือลบสิ่งของออกจากภาพ เราปรับแต่งเพื่อดึงความงามของการถ่ายภาพออกมา SWEETESCAPE มีสไตล์ในการปรับแต่งภาพของเราเอง คุณไม่สามารถขอให้เราปรับแต่งภาพตามสไตล์ของคุณได้ คอลเลคชั่นผลงานส่วนตัวของช่างภาพจะดูแตกต่างจากการถ่ายภาพของ SWEETESCAPE เป็นอย่างมาก เนื่องจากเรามีสไตล์การปรับแต่งภาพที่แตกต่างออกไป

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่างภาพของเราคือช่างภาพในท้องถิ่นซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองที่คุณจะไปถ่ายภาพ ดังนั้น จึงไม่มีค่าเดินทางหรือค่าที่พัก อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการถ่ายภาพในสถานที่ห่างไกลนอกตัวเมืองที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1 ชั่วโมง ก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบกับทีมช่วยเหลือของเราก่อนทำการจอง

13. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าผ่านประตูเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสนุก ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม 2 ชั่วโมง หากมีค่าผ่านประตู คุณต้องเป็นผู้ชำระค่าผ่านประตูให้ช่างภาพ

14. การโจรกรรม

SWEETESCAPE และช่างภาพไม่รับผิดชอบต่อการโจรกรรมในระหว่างการถ่ายภาพของคุณ

15. นโยบายการคืนเงิน

เราอยู่ตรงนี้เพื่อคอยเก็บภาพช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของคุณ เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า อาจมีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นและแผนการอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณจองเซสชั่นแล้วแต่ไม่สามารถไปถ่ายภาพได้ เรายินดีที่จะยกเลิกเซสชั่นและคืนเงินให้แก่คุณเต็มจำนวน โดยมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 50 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากคุณยกเลิกเซสชั่นของคุณภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนการถ่ายภาพของคุณ เราจะไม่สามารถคืนเงินได้

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของเซสชั่นถ่ายภาพของคุณก่อนหรือหลังเวลาเดิมภายในวันที่จองเซสชั่นไว้ เราสามารถจัดการให้คุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ช่างภาพที่ได้รับมอบหมายพร้อมให้บริการในช่วงเวลาใหม่ หากคุณต้องการเลื่อนเซสชั่นของคุณไปเป็นวันอื่น เราสามารถจัดการให้คุณได้โดยมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงวันเวลา 50 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่สามารถใช้กับการจองที่ใช้ส่วนลดหรือรหัสโปรโมชั่น จะไม่มีการคืนเงินและไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับเซสชั่นถ่ายภาพที่ซื้อในช่วงโปรโมชั่น

16. การบาดเจ็บ

เมื่อจองเซสชั่นถ่ายภาพกับ SWEETESCAPE ถือว่าคุณยอมยกเว้นและสละสิทธิทางกฎหมายบางประการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากอุบัติเหตุ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คุณตกลงที่จะละเว้นจากการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมด และปลดเปลื้องความรับผิดทุกอย่างให้แก่ SWEETESCAPE และช่างภาพ และตกลงที่จะไม่ฟ้องร้อง SWEETESCAPE และช่างภาพซึ่งอาจเป็นบริษัทต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความสูญเสียส่วนตัวอื่นใดที่เกิดขึ้นกับคุณในระหว่าง หรือเป็นผลมาจากเซสชั่นถ่ายภาพกับ SWEETESCAPE คุณในฐานะลูกค้ายินยอมตกลงดังต่อไปนี้

  1. ตกลงที่จะยกเว้นการเรียกร้องทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีหรืออาจมีในอนาคตต่อ SWEETESCAPE และช่างภาพ และปลดเปลื้องความรับผิดใดๆ ทั้งหมดให้กับ SWEETESCAPE และช่างภาพต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหรือญาติของข้าพเจ้า อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในเซสชั่นถ่ายภาพกับ SWEETESCAPE ของข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ การละเมิดข้อตกลง หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ หรือหน้าที่ในการดูแลอื่นๆ ในส่วนของ SWEETESCAPE และ/ หรือช่างภาพ
  2. ตกลงที่จะปกป้อง SWEETESCAPE และช่างภาพจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดต่อความเสียหายของทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในกิจกรรมการถ่ายภาพของข้าพเจ้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการเดินเล่น การเดินป่า การปีนป่าย การนั่งเรือ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพดังกล่าว

17. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

SWEETESCAPE จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อตอบสนองคำติชมจากบริษัทและลูกค้า SWEETESCAPE ขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบว่า SWEETESCAPE คุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไรในปัจจุบัน

18. ข้อมูลในการติดต่อ

SWEETESCAPE ยินดีตอบคำถามหรือรับทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณเชื่อว่า SWEETESCAPE ไม่ปฏิบัติตามคำประกาศฉบับนี้ กรุณาติดต่อ SWEETESCAPE ที่ hello@sweetescape.com

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการปลดเปลื้องความรับผิดชอบฉบับนี้ก่อนที่จะทำการจองเซสชั่นถ่ายภาพของข้าพเจ้ากับ SWEETESCAPE และข้าพเจ้ารับทราบว่า เมื่อลงชื่อในข้อตกลงการปลดเปลื้องความรับผิดชอบฉบับนี้แล้ว ถือว่าข้าพเจ้ายอมสละสิทธิทางกฎหมายบางประการซึ่งข้าพเจ้าหรือทายาท ญาติพี่น้อง ผู้จัดการมรดก และผู้บริหารมรดก ผู้รับมอบหมาย และตัวแทนอาจมีต่อ SWEETESCAPE รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และช่างภาพของ SWEETESCAPE